News 1,000,000 tokens of the airdrop organized by BNBconnect are waiting for everyone to own, hurry up and become its owner

Joined
Sep 2021
From
việt nam
BNBConnect thông báo chính thức BNBConnect DeFi Airdrop bắt đầu ra mắt Cộng đồng BSC!

BNBConnect sẽ phân phối Airdrop với tổng phần thưởng là 1.000.000 đô la cho Cộng đồng BNBC.

Tham gia Airdrop và kiếm Phần thưởng ngay lập tức!

https://bit.ly/BNBConnectAirdrop

------

Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ sau và điền vào biểu mẫu để tham gia:

1. Theo dõi Twitter: https://twitter.com/BNBConnecting

2. Đăng lại tweet bằng cách sử dụng hashtag #BNBConnect #BNBConnectCommunity #BNBC & Tag 3 người.

3. Theo dõi & Like Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/BNBConnecting

4. Theo dõi BNBConnect Phương tiện: https://medium.com/@bnbconnectchannel

5. Đăng ký và Thích Youtube của BNBConnect: https://bit.ly/BNBConnectOffical

6. Đăng ký Kênh Telegram:

https://t.me/BNBConnectChannel

7. Tham gia Nhóm Telegram: https://t.me/BNBConnectCommunity

Web BNBconnect: https://bnbconnecting.com/

242119408_113737427718536_6897520960026330907_n.jpg
 
Joined
Sep 2021
From
việt nam
class=y2iqfc>hurry up to join to own your own token from BNBconnect quicklystyle='font-size:21.0pt;font-family:"inherit",serif;color:#202124'>
 

Similar Threads

Top